Limassol Therapy Center

Τί πρέπει να γνωρίζω για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας μέσω ΓΕΣΥ

Η ένταξη των Λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ, έδωσε την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών λογοθεραπευτικής παρέμβασης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Πολλοί ασθενείς πλέον έχουν την επιλογή να διαλέξουν τον λογοθεραπευτή που επιθυμούν μέσα από τον κατάλογο του Γεσύ και να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία με βάση την συμπτωματολογία που παρουσιάζουν. 

Εφόσον οι ασθενείς χρειαστούν Λογοθεραπευτική αξιολόγηση (είτε αυτή αφορά λόγο, ομιλία, επικοινωνία και γνωστικές λειτουργίες, είτε σίτιση και κατάποση) καταλήγουν σε κλινική διάγνωση και καταρτισμό σχεδιασμό θεραπείας και καθήκοντα επιμέλειας του λογοπαθολόγου. Τα παραπεμπτικά εκδίδονται από τους ειδικούς ιατρούς όπως αναφέρονται στην πιό κάτω λίστα:

 Οι ειδικότητες ιατρών που μπορούν να παραπέμπουν σε λογοπαθολόγο είναι οι ακόλουθες:

 1. Γαστρεντερολογία
 2. Γηριατρική
 3. Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία
 4. Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία νεογνών
 5. Ιατρική γενετική
 6. Νευρολογία
 7. Παθολογία
 8. Παιδιατρική ( Ειδικοί παιδίατροι π.χ. παιδονευρολόγους, πνευμονολόγους, κλπ.)
 9. Παιδοψυχιατρική
 10. Πνευμονολογία
 11. Στοματογναθοπροσωποχειρουργική
 12. Φυσική ιατρική και αποκατάσταση
 13. Ψυχιατρική
 14. Ωτορινολαρυγγολογία
Άτομα κάτω των 12 ετών: Τα άτομα κάτω των 12 ετών μπορούν να λάβουν μέχρι 18 συνεδρίες λογοθεραπειας στο σύνολο και παρέχονται σε  περιπτώσεις: 
 •  Διαταραχής της γλωσσικής έκφρασης (Π.χ. Σε περιπτώσεις με σημαντική δυσκολία του ατόμου στο να εκφραστεί λεκτικά π.χ γλωσσική καθυστέρηση κτλ)
 • Διαταραχή της αντίληψης της γλώσσας (Περιπτώσεις όπου η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί το λόγο είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στην ηλικία του και ως αποτέλεσμα παρουσιάζει περιορισμένο αυθόρμητο λόγο)
 •  Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και παιδικής ηλικίας
 • Βατταρισμός (διαταραχή του λόγου κατά την οποία παρατηρείται βιαστική, ασυγκράτητη ομιλία)
 • Τραύλισμα(Το τραύλισμα είναι μια διαταραχή του λόγου, κατά την οποία διακόπτεται η φυσιολογική ροή και ο ρυθμός του).
 • Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών (Οι ασθενείς με Ήπια Γνωστική Διαταραχή παρουσιάζουν ήπια προβλήματα στη σκέψη και τη μνήμη)
 • Απραξία(μια κινητική διαταραχή της ομιλίας που δυσκολεύει την ικανότητα του ατόμου να παράγει σωστά λέξεις και προτάσεις).
 • Δυσαρθρία και αναρθρία (είναι οργανική βλάβη του εγκεφάλου, επηρεάζοντας αρνητικά το έργο μερικών τμημάτων του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα τα αρθρωτικά, ομιλία, νευρολογικά και διανοητικά συμπτώματα)
 •  Δυσφασία και αφασία (Οι άνθρωποι που φέρουν μία από τις δύο διαταραχές αντιμετωπίζουν δυσκολία να μιλήσουν, να καταλάβουν τους άλλους, να ακούσουν, να γράψουν ή να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς)
 • Αγνωσία (διαταραχή στη διαδικασία αναγνώρισης ερεθισμάτων, προκαλώντας παραβίαση της αναγνώρισης αντικειμένων και λανθασμένη αντίδραση στα λαμβανόμενα ερεθίσματα)
 •  Δυσφωνία (φλεγμονή του λάρυγγα, γενετικές ανωμαλίες, η ύπαρξη όγκου ή η μεταβολή ενός ή και περισσότερων οργάνων συσχετιζόμενων με τη φωνή( φωνητικές χορδές, μύτη, γλώσσα, φάρυγγας, λάρυγγας, τραχεία) και σε περίπτωση τραυματισμού.
 •  Αφωνία ( ασθένεια, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ή μερική απώλεια της φωνής. Ένα άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή να μιλήσει μόνο σε έναν ψίθυρο. Αυτό, συνήθως, προβλήματα που συνδέονται με λαρυγγική
 •  Υπέρ και υπό ρινοφωνία
 •  Άλλα συμπτώματα που αφορούν νοητικές λειτουργίες και αντίληψη
 •  Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών
 • Δυσφαγία
Άτομα άνω των 12 ετών: 9 συνεδρίες λογοθεραπείας στο σύνολο και παρέχονται σε περιπτώσεις που το άτομο παρουσιάζει: 
 •       Απραξία
 •       Δυσαρθρία
 •       Δυσαρθρία και αναρθρία
 •       Δυσφασία και αφασία
 •       Αγνωσία
 •       Βατταρισμό
 •       Τραύλισμα
 •       Δυσφωνία
 •       Αφωνία
 •       Υπέρ και υπό ρινοφωνία
 •       Αλλα μη καθορισμένα συμπτώματα που αφορούν νοητικές λειτουργίες και αντίληψη
 •       Ήπια διαταραχή γνωστικών λειτουργιών και δυσφαγία.

Θα ήταν καλό να έχουμε υπόψη μας πως ο προσωπικός γιατρός του παιδιού ή ενήλικα δεν δικαιούται να παραπέμψει για αξιολόγηση ή και παρέμβαση λογοθεραπείας.

Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει μέγιστη συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με λογοθεραπευτή εώς ότου συμπληρωθεί η μέγιστη ετήσια συμπληρωμή που καθορίζει το ΓεΣΥ .

Ο  δικαιούχος, μετά την ολοκλήρωση των παραπεμπτικών μέσω του ΓεΣΥ, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις θεραπείες του ιδιωτικά, με τον ίδιο ή άλλο θεραπευτή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου 
Λογοθεραπεύτρια